Stránka bola presunutá na http://http://frcatel.fri.uniza.sk/users/beerb/kurz/priprav.html.